wo 06 maart 2024

Medewerkers moeten opleidingen DOEN


Wanneer het gaat om het opleiden van je werknemers, is het uiteindelijke doel om een zichtbare impact op de werkvloer te zien. Als de opleiding echter geen praktische activiteiten omvat, neemt de effectiviteit aanzienlijk af. Wat is essentieel voor effectiviteit? Denk aan het belang van doen. Als cursisten alleen maar te zien krijgen hoe ze problemen moeten oplossen, is de retentie vluchtig. Maar door hen aan te moedigen om zelf de problemen aan te pakken na een demonstratie, schiet hun begrip en retentie omhoog.
Deze aanpak onderstreept een cruciaal principe: ervaringsleren, of leren door te doen, verbetert het behoud van kennis enorm. De uitdaging doet zich echter voor bij arbeiders, waar praktische opleiding moeilijk, duur en potentieel riskant kan zijn in gevaarlijke omgevingen. Hier ligt de kracht van zeer boeiende virtuele training, idealiter aangevuld met spelgebaseerd leren en gamification. Deze methoden verhogen niet alleen de motivatie, maar zorgen er ook voor dat de training visueel aantrekkelijk en interactief is, waardoor het schaalbaar en een meer haalbare investering wordt. Deze mix van observeren, begrijpen en ervaren vormt een krachtige cyclus die de opleidingsresultaten significant verbetert.

Share deze link

Medewerkers moeten opleidingen DOEN
Neem contact op of vraag een demo aan