di 05 september 2023

Innovatieve onboarding voor multiculturele visproducent

Bij Mowi in Brugge is heel wat bedrijvigheid. Dagelijks is er een volledig team in de weer om vis te verwerken voor de handel. Geregeld start een nieuwe medewerker. De typerende multiculturele omgeving en de grote instroom bemoeilijkten de vlotte opstart van nieuwkomers. En toen ontdekte Mowi Play it First.

De klassieke introductie op de Brugse productiesite van Mowi en het internationale karakter van het team maakten de onboarding eerder complex. Dat veroorzaakte stress bij de nieuwkomers en bij de vertrouwde medewerkers. “De opstartende medewerker kende de instructies vaak onvoldoende of liep de eerste dagen wat verloren. Daardoor ontstonden frustraties bij zijn of haar collega’s en dat leidde dan weer tot een moeizame start. Het moest dus anders en beter”, zegt HSE-manager Jeroen Adam.

De troeven voor de startende medewerkers zijn talrijk:

  • herkenbare werkomgeving door 360°-foto’s
  • virtuele beleving van echte activiteiten, zoals het ontgraten of de vis verpakken
  • minder stress door de goede voorbereiding
  • minder vragen voor collega’s, dus minder frustraties op de werkvloer

De voordelen van Play it First ook toevoegen aan jouw onboarding?

Share deze link

Innovatieve onboarding voor multiculturele visproducent
Neem contact op of vraag een demo aan